“Passie voor ondernemerschap drijft ons. Vanuit die passie ondersteunen we onze klanten en onze mensen actief op hun weg naar groei.”
Peter Verschelden, CEO
"We willen het beste accounting- en consultingbedrijf in België zijn als het erom gaat klanten te helpen groeien."
Hans Cools, co-CEO
Brexit: het ‘uitstap’-artikel 50, hoe werkt dat eigenlijk?
Brexit: het ‘uitstap’-artikel 50, hoe werkt dat eigenlijk?
Na het Brexit-referendum hebben de media de mond vol van artikel 50. Volgens sommigen, zowel binnen als buiten de UK, moet die procedure snel gestart worden, volgens anderen is er geen haast mee gemoeid. Maar hoe werkt die procedure nu eigenlijk? En wat zijn de gevolgen voor de UK en de EU? Een overzicht. Vóór de inwerkingtreding van de wijzigingen die aangebracht werden door het Verdrag van
Het bestemmingsdocument: een alternatief bewijs voor het vervoer van intracommunautair geleverde goederen
Een heikel punt bij vele btw- controles is het leveren van het bewijs van de btw- vrijstelling voor intracommunautaire leveringen. Indien de btw- administratie niet overtuigd is van de echtheid van het vervoer van de goederen naar een andere lidstaat, verwerpt zij de btw vrijstelling met alle gevolgen vandien… De btw- administratie heeft nu echter een beslissing gepubliceerd waarin zij, ter vere
Belgen en hun onroerend goed in het buitenland
Belgen en hun onroerend goed in het buitenland
Ieder jaar trekken heel wat Belgen tijdens de zomerperiode naar hun tweede verblijf in het buitenland. Wij krijgen hierover veel vragen: Weet de fiscus dat ik een tweede verblijf heb in het buitenland? Waar moet ik belastingen betalen? Wat moet er aangegeven worden in mijn aangifte personenbelasting? Wij schetsen voor u kort een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten waarmee u rekening die
Toekenning van aandelenopties aan uw werknemers (binnen de wet van 26 maart 1999): een voordelige en flexibele vorm van extra legale verloning
De toekenning van aandelenopties aan de medewerkers van de vennootschap is een uiterst interessante loonoptimalisatie techniek waarbij er tegelijkertijd een mogelijk financieel voordeel wordt toegekend aan bepaalde medewerkers én waarbij de verbondenheid en het engagement van deze medewerkers ten aan zien van hun werkgever/opdrachtgever op een positieve wijze wordt gestimuleerd, en dit zowel op k
Het nieuwe douanewetboek van de Unie: vervolg
Het nieuwe douanewetboek van de Unie: vervolg
Eerder berichtten we jullie al omtrent de intrede op 1 mei 2016 van het nieuwe douanewetboek van de Unie1 en de wijzigingen die dit met zich mee bracht binnen het douanelandschap. Ondertussen zijn we bijna drie maanden verder en zijn er naar aanleiding van deze inwerkingtreding al enkele wetgevende en administratieve initiatieven genomen waarover we jullie graag informeren. 1. Expliciete vermel
Eén week na de Brexit: chaos, verdeeldheid en onzekerheid
Eén week na de Brexit: chaos, verdeeldheid en onzekerheid
Eén week na het referendum heeft de Brexit-beslissing haar impact niet gemist! De gehele UK en een deel van de EU staan in rep en roer: chaos, verdeeldheid en onzekerheid zijn troef. Cameron diende al snel zijn ontslag in, de Europese Commissaris Jonathan Hill volgde onmiddellijk. Boris Johnson ziet af van de mogelijk nieuwe functie als premier en het ‘leave’-kamp begint prominenter op de voo
Documentatieplicht voor transfer pricing ingevoerd
Via de programmawet zal in België een documentatieplicht ingevoerd worden op het vlak van de interne verrekenprijzen (transfer pricing). Beoogd worden Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een multinationale groep en op jaarbasis transacties uitvoeren met verbonden ondernemingen van meer dan € 1.000.000. 1. Achtergrond De globalisering van de economie heeft er toe geleid dat meer
Een loonbonus voor 2016 invoeren, u bent nog niet te laat!
Een loonbonus voor 2016 invoeren, u bent nog niet te laat!
De loonbonus in uitvoering van cao nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad, betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (‘cao 90’), laat werkgevers toe om hun werknemers een bonus toe te kennen op basis van het behalen van vastgestelde collectieve resultaten. Deze bonus geniet een gunstige behandeling zowel op sociaal als op fiscaal vlak zolang het maximumbedrag van € 3.219 op ja
Btw-vrijstelling voor kostendelende verenigingen “new style” vanaf 1 juli 2016
De bestaande btw- vrijstelling voor kostendelende verenigingen werd door Europa onder de loep genomen. Als reactie hierop werd een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de voorwaarden voor de toepassing van deze btw- vrijstelling wijzigt om deze meer in overeenstemming te brengen met de btw- richtlijn. De nieuwe regels zullen in werking treden op 1 juli 2016.  1. Huidige btw-vrijstelling voo
Het Verenigd Koninkrijk kiest voor “leave” – wat nu?
Het Verenigd Koninkrijk kiest voor “leave” – wat nu?
Flash: Brexit – breaking the European Union? We zijn vandaag in andere wereld wakker geworden. De meerderheid van de Britten heeft de beslissing genomen om uit de EU te stappen. De impact van de uitslag van het referendum kan niet onderschat worden. Premier Cameron heeft zijn ontslag ingediend. Onze beurzen kleuren donkerrood. ’It’s the end of the world as we know it.' Maar wat beteken
Deeleconomie – een nieuw fiscaal regime
Er werd begin juni een wetsontwerp ingediend waarin een nieuw fiscaal regime wordt geïntroduceerd voor degenen die hun diensten aanbieden in de deeleconomie. Met deze wetgeving wil de regering het nieuwe fenomeen van de deeleconomie (verhuren van kamers via AirBnB, Uber, …) fiscaal kaderen en natuurlijk ook voorkomen dat deze inkomsten aan elke belasting ontsnappen. Er wordt dan ook geopteerd v
Waardering vruchtgebruik: evoluties volgen elkaar snel op, dus mis de boot niet
Waardering vruchtgebruik: evoluties volgen elkaar snel op, dus mis de boot niet
Vruchtgebruik is en blijft in de zakelijke sferen een topproduct om vastgoed mee te structureren, zonder meer. Het biedt een ideale bescherming tegen de catastrofale gevolgen van een faillissement, is een extra valorisatie van uw vermogen bij de verkoop van uw bedrijf, helpt u bij aanvang sneller aan een bankfinanciering, etc. In het zog van deze strategisch-economische motieven zijn er ook belang

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief